Kategorie

 

Regulamin sklepu GalaShop


I. Warunki ogólne

 1. Definicje:

  1. Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.galashop.pl

  2. Regulamin – niniejszy regulamin, normujący zasady korzystania ze Sklepu, będący integralną częścią umowy zawieranej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

  3. Umowa – umowa sprzedaży zawarta miedzy Kupującym a Sprzedającym, której integralna częścią jest Regulamin.

  4. Strony – Obie strony Umowy: Kupujący i Sprzedający.

  5. Produkty – produkty sprzedawane w Sklepie

 1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.galashop.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

 2. Sprzedający:

  Sklep internetowy GalaShop działający pod adresem www.galashop.pl, prowadzony jest przez: Gala Produkt sp. z o. o. z siedzibą w Oborniki 64-600 Oborniki, ul. Gołaszyńska 8-10, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS 0000036890, z kapitałem zakładowym 140 000 zł opłaconym w całości, nr NIP 778-00-47-244, nr Regon 008065022.

Adres do korespondencji: 

Gala Produkt sp. z o. o.

Gołaszyńska 8 – 10, 64-600 Oborniki

Telefon: 61 296 72 95
e-mail: 
galashop@galaprodukt.pl

 

 1. Kupujący – osoba dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu. Kupującym może być tylko osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Kupującym może być zarówno przedsiębiorca, dokonujący zakupu w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, jak i konsument. Kupujący powinien mieć miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Polski (dla celów doręczenia przesyłki).

 1. Produkty – produkty sprzedawane w Sklepie: produkty z kategorii: umacnianie nawierzchni, odgradzanie nawierzchni, ochrona drzew, artykuły ogrodnicze, rośliny.

 1. Zakup w sklepie internetowym www.galashop.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 1. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.

 1. Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu są następujące: komputer z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą standard HTML 5 i język JavaScript oraz włączoną obsługą plików cookies w przeglądarce.II. Procedura składania i realizacji zamówień

 1. By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia. Należy podać dane adresowe oraz numer telefonu i adres e-mail (w przypadku klientów firm - również nr NIP). Pozostałe dane nie są obowiązkowe. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie". Naliczone zostają automatycznie przez sklep koszty wynikające z dodanych do koszyka produktów oraz koszty dostawy (moga sie zmienić z zależności od późniejszego wyboru sposobu dostawy i sposobu płatności - patrz p.8 i p.11).

 2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu, pod którym można będzie potwierdzić złożenie zamówienia - Sklep zastrzega sobie w szczególnych przypadkach prawo dodatkowego potwierdzenia zamówienia przez telefon.

 3. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 11:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane w następnym dniu roboczym. Termin realizacji zamówienia 2-3 dni robocze.

 4. Do dostarczonej przesyłki zawsze dołączany jest dokument dostawy oraz wysyłany dokument sprzedaży (faktura).

 5. Klient ma prawo zmienić lub anulować złożone zamówienie przed jego wysłaniem, kontaktując się ze sklepem w sposób mailowy na adres: galashop@galaprodukt.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 502 224 889

 6. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma Gala Produkt sp. z o. o. kontaktuje się drogą telefoniczną lub mailową (na podany przy rejestracji adres emailowy) z kupującym w celu wyjaśnienia sytuacji: częściowa wysyłka, anulowanie wysyłki, zwrot pieniędzy. W przypadku braku zamówionego towaru z opcją przedpłaty zwrot kwoty następuje do 7 dni roboczych.

 7. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.

 8. Płatności można dokonywać w następujący sposób:

            Za pobraniem - gotówką - należność należy przekazać kurierowi przy odbiorze przesyłki. Do całkowitej kwoty zamówienia doliczone zostanie 5 zł za pobranie - widoczne od  razu z               poziomu koszyka

            Gotówką - realizując odbiór osobisty w sklepie ul. Gołaszyńska 8-10, 64-600 Oborniki, w godzinach 7.00 - 16.00

            Przez serwis PayPal - bezpieczne płatności w systemie PayPal (adres e-mail: gala@galaprodukt.pl)

            Przelewem bankowym - przelew należy wysłać na konto wskazane poniżej. Sklep rozpocznie procedurę realizacji zamówienia po stwierdzeniu wpływu na konto równowartości                       złożonego zamówienia. Na przelewie, w polu „tytułem”, prosimy podać numer zamówienia. 

 • Dane do przelewu dla klientów w Polsce - Konto w PLN:

 

PKO Oddział 1 w Szamotułach

50102041280000110200446500

Gala Produkt Sp. z o.o.

Gołaszyńska 8-10, 64-600 Oborniki

 

 1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.galashop.pl są podane w złotych polskich i zawierają 23% VAT (ceny brutto).

10. W sklepie internetowym GalaShop można składać zamówienia na terytorium Polski z polskim adresem dostawy.

11. Do wartości zamówionego towaru zostanie doliczony koszt jego dostarczenia. Zatem na ostateczny koszt zamówienia składają się sumaryczna wartość zamówionych towarów oraz koszt ich wysyłki, o których kupujący będzie powiadomiony w trakcie składania zamówienia oraz, które są zawarte w niniejszym regulaminie.

Uwagi:

 • Dla paczek o wymiarach niestandardowych doliczony zostanie dodatkowy koszt wysyłki, który wyświetlany zostanie w koszyku bezpośrednio po dodaniu produktu do koszyka,
 • Do produktów o wymiarach niestandardowych zaliczamy: obrzeże aluminiowe AluRite, AluFlex, palisada do mocowania drzew (dłużyzna),
 • Ceny dostawy podane w powyższej tabeli obowiązują tylko na terenie Polski,
 • Istnieje możliwość zamówienia firmy kurierskiej przez klienta,
 
Cennik* dostaw firmami kurierskimi:

Przedziały wagowe

Cena wysyłki **(brutto)

0 - 20 kg

20,00 zł

20 – 31,50 kg

25,00 zł

31,5 – 40 kg

38,00 zł

40 – 50 kg

46,00 zł

50 – 60 kg

53,00 zł

60 – 70 kg

61,00 zł

70 – 80 kg

70,00 zł

80 – 90 kg

78,00 zł

90 – 100 kg

87,00 zł

100 – 500 kg

(towar wysyłany na palecie)

175,00 zł

500 – 520 kg

195 zł

520 – 531,5 kg

200 zł

531,5 – 540 kg

213 zł

540 – 550 kg

221 zł

550 – 560 kg

228 zł

560 – 570 kg

236 zł

570 – 580 kg

245 zł

580 – 590 kg

253 zł

590 – 600 kg

260 zł

600 – 1000 kg

(towar na dwóch paletach)

350 zł


*Cennik za wysyłkę przypisany jest bezpośrednio do zamówień realizowanych przez sklep.

**Przy wyborze formy płatności za pobraniem do powyższej kwoty doliczone zostaje 5 zł


 1. Firma Gala Produkt sp. z o. o. wystawia fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT na firmę należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

 2. Zamówienia realizowane będą drogą wysyłkową przez kuriera oraz istnieje możliwość osobistego odbioru towaru w siedzibie firmy w godzinach jej pracy od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 16.00.

 3. Do dostarczonej przesyłki zawsze dołączany jest dokument dostawy i sprzedaży (faktura, paragon).

 4. Firma Gala Produkt Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości lub zawierających treści o charakterze bezprawnym..W przypadku zamówień wzbudzających wątpliwości firma skontaktuje się telefonicznie lub drogą mailową z Zamawiającym w celu wyjaśnienia i ewentualnego potwierdzenia lub anulowania zamówienia.

 5. W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą rozpoczęcia realizacji zamówienia. Ponadto w przypadku nie uregulowania kwoty za zamówienie w ciągu 10 dni roboczych zostanie ono anulowane.

 6. Wszystkich Klientów w Sklepu obowiązuje zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego.

 7. GalaShop zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

 8. Wysyłany towar jest wolny od wad, jednak zgodnie z obowiązującym prawem, Klient może odstąpić od zawartej na odległość umowy, bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni, licząc od dnia odebrania przez Zamawiającego zakupionej rzeczy oraz zwrócić towar w ciągu 14 dni kalendażowych licząc od dnia złożenia oświadczenia. Zwrot należy zgłosić jedną z poniższych możliwości:poinformować sprzedającego  o odstąpieniu od umowy e-mailem (galashop@galaprodukt.pllub składając oświadczenie na piśmie, które należy kierować na adres: Gala Produkt sp. z o. o. ul. Gołaszyńska 8-10, 64-600 Oborniki. Sprzedający tj. firma GalaProdukt potwierdzi drogą e-mail lust listownie otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracany towar powinien być kompletny - kupujący (który zwraca towar) mógł korzystać z zakupionej rzeczy tylko w takim stopniu, w jakim jest to konieczne, żeby sprawdzić czy towar, który kupił, rzeczywiście odpowiada jego potrzebom. Zwrot kwoty wynikającej z wartości zakupionych produktów (wg faktury zakupu) i minimalnych kosztów ich wysyłki do Klienta (wg opcji podanych w sklepie)  nastąpi w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby firmy towaru na konto podane przez Klienta w zgłoszeniu odstąpienia od umowy. Koszt dostarczenia zwracanej rzeczy spoczywa na Kupującym.

 9. Opisy produktów i ich zdjęcia są własnością firmy Gala Produkt sp. z o. o. Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania ich bez zgody Gala Produkt Sp. z o. o.

 10. Informacja o ewentualnych zmianach w regulaminie zamieszczona będzie na stronie głównej sklepu z 14 dniowym okresem wyprzedzenia wejścia zmian w życie. W 14 dniowym okresie wyprzedzenia wejścia zmian w życie obowiązuje regulamin dotychczasowy.

 11. Nabywca ma prawo złożyć reklamację w ciągu 2 lat od dnia otrzymania towaru. Reklamacje należy kierować na adres: Gala Produkt sp. z o. o. ul. Gołaszyńska 8-10, 64-600 Oborniki z dopiskiem REKLAMACJA, wraz z wypełnionym i podpisanym Formularzem Reklamacji Towaru, który znajduje się na stronie sklepu oraz reklamowanym towarem. Gala Produkt sp. z o. o. rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, z zastrzeżeniem, że Gala Produkt sp. z o. o. może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 60 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W przypadku otrzymania wadliwego towaru Kupujący ma prawo wyboru: domagać się od sprzedającego obniżenia jego ceny lub odstąpienia od umowy.

 12. Rejestrując się w Sklepie Internetowym GalaShop Klient, zaznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę Gala Produkt sp. z o. o. danych osobowych (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu) w celu realizacji zamówień Klienta dokonywanych w Sklepie Internetowym GalaShop oraz w celu informowania Klienta o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep Internetowy GalaShop.
  Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Klienta w Sklepie Internetowym GalaShop.
  Administratorem danych osobowych Klienta jest Gala Produkt sp. z o. o. z siedzibą w Obornikach, przy ul. Gołaszyńskiej 8-10. Podane przez Użytkowników dane osobowe firma Gala Produkt Sp. z o. o. zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.). Dane osobowe Klientów, pozyskane w ramach funkcjonowania Sklepu, są przechowywane i przetwarzane dla potrzeb realizacji zamówień. Dane osobowe są przekazywane firmom kurierskim gdyż jest to niezbędne do realizacji zamówienia lub wykonania umowy zawartej z Klientem. Dane nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i uaktualniania oraz żądania ich usunięcia. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych nienależących do niego lub nieprawdziwych.Gala Produkt sp. z o. o.nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niezachowania przez Klienta w tajemnicy loginu i hasła do ww. konta. Więcej informacji o przetwarzaniu danych: patrz Polityka Prywatności.

 13. Zgłoszenia zawierające pytania, sugestie, informacje o zaistniałych problemach dotyczących Sklepu Klient może przekazać na jeden z poniższych sposobów:

 1. pocztą elektroniczną na adres: galashop@galaprodukt.pl

 2. telefonicznie pod nr 61 296 72 95 dostępnym w dni powszednie, od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 16:00,

 3. listownie na adres:

Gala Produkt sp. z o. o.

ul. Gołaszyńska 8 – 10, 64-600 Oborniki

 1. GalaProdukt Sp.z o.o. informuje, że w przypadku kontaktów telefonicznych w sprawie zawieranej umowy nie pobiera od kupującego opłat wyższych niż za zwykłe połączenie telefoniczne.


III. GalaProdukt - gwarancja

Firma GalaProdukt sprzedająca produkty na platformie galashop.pl deklaruje nastęujące terminy gwarancyjne oferowanych produktów:
- produkty z kategorii:Umacnianie nawierzchni - kratki trawnikowe: 20 lat 
-produkty z kategorii: Odgradzanie nawierzchni - obrzeża trawnikowe-> z tworzywa sztucznego: 20 lat
- produkty z kategorii: Odgradzanie nawierzchni - obrzeża trawnikowe-> z metalu: 27 latIV. Kwestie prawne

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem www.galashop.pl, a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.


Życzymy przyjemnych zakupów w naszym sklepie i zapraszamy ponownie.


Koszyk  

Brak produktów

0,00 zł Dostawa
0,00 zł Podatek
0,00 zł Suma

Podane ceny są cenami brutto

Koszyk Realizuj zamówienie

PayPal


Dostawa także z:
Już od 13 zł !

\